Pokročilé zobrazovacie technológie

VFlow

VFlow je pokročilá technológia adaptívneho filtra toku farieb na zvýšenie detekcie
citlivosti malého prietoku krvi.
Pure Wave Probe Technology

Lepšia orientácia signálu umožňuje lepšiu penetráciu vyšetrovanej osobe.
Volume Contrast Imaging (VCI)

Možnosť upravovať hrúbku rezu 2D rovín v režime vykresľovania 3D alebo 4D pre zvýšenie rozlíšenia a kontrastu.
Niche View

Možnosť rekonštrukcie objemových štruktúr pomocou multiplanárnych pohľadov pre lepšie zobrazenie priestorovej štruktúry tkaniva.
Multiline Free View

Možnosť zobrazenia akejkoľvek rovinu objemu jednoduchým nakreslením čiary alebo krivky cez štruktúru. Táto cenná technológia umožňuje zobrazenie aj nepravidelne tvarovaných štruktúr, ktoré nie sú dosiahnuteľné pri 2D zobrazovaní. Možnosť zobraziť až 3 pohľady súčasne.
Hysterosalpingo Contrast Sonography (HSG)

Jednoduchá ultrazvuková procedúra používaná na zistenie priechodnosti vajcovodov a abnormalít maternice a endometrie.

Viacero možností pripojenia

Galéria

Cenová ponuka na vyžiadanie.

Stačí nás kontaktovať!

info@itechmedical.sk

Scroll to Top