CIS-Analysis 2000
Fetálny centrálny monitorovací systém

• Ukladanie a zobrazovanie údajov v reálnom čase
• Flexibilné sieťové pripojenie prostredníctvom drôtového, bezdrôtového alebo hybridného režimu
• Podpora maximálne 255 monitorov prostredníctvom centralizovaného riadenia cez sieť
• 4 typy štandardov hodnotenia stavu plodu
• 4 typy reportov: krivka monitora, report, analýza a správa o sledovaní
• Ukladanie dát, prehľad a reanalýza
• Rôzne vyhľadávanie informácií o pacientovi prostredníctvom ID, mena alebo dátumu
Cenová ponuka na vyžiadanie.

Stačí nás kontaktovať!

info@itechmedical.sk

Scroll to Top