card(x)plore

card(X)plore kombinuje 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku s nahrávaním EKG záznamu a aktigrafu. Zariadenie poskytuje komplexné informácie o vzťahu medzi zvýšeným krvným tlakom a kardiovaskulárnymi ochoreniami.
Pre komplexnejšiu analýzu kardiovaskulárneho rizika card(X)plore poskytuje komplexný obraz vzťahu medzi hypertenziou a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Vzhľadom na to, že hypertenzia je najbežnejším rizikovým faktorom
kardiovaskulárnych ochorení, je dôležité hodnotiť súčasne krvný tlak a EKG údaje.
– 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku – v súčasnosti čoraz viac využíva, pretože poskytuje informácie nad bežným monitorovaním krvného tlaku. 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku umožňuje opakované meranie krvného tlaku v priebehu 24 hodín vrátane denných meraní, ktorých abnormálna hodnota je prvým prediktorom kardiovaskulárnej mortality.

3-kanálové monitorovanie EKG – Automatická anotácia EKG, časová a frekvenčná doména HRV, QT, ST PQ analýza,
analýza arytmie, detekcia kardiostimulátora, udalosť EKG a detekcia QRS s presnosťou 99,9%. Monitorovanie EKG holterom sa môže použiť na zistenie príčiny takýchto patologických príznakov ako mdloby alebo závraty alebo je užitočné po infarkte myokardu na posúdenie srdcových stavov.

Aktigrafia (2-osový pohybový graf) – je nevyhnutná na určenie polohy tela a úrovne telesnej aktivity, keďže niektoré poruchy srdcového rytmu sa vyskytujú počas určitých činností, ako je napríklad spanie alebo fyzická námaha.

Kompletný softvérový balík – Komplexná, hĺbková analýza kondície srdca. Môžete mať celý obraz pre lepšiu diagnózu.

Cenovo efektívny kardiovaskulárny skríning na ambulantnej báze – card(X)plore zahŕňa 24-hodinový krvný tlak, EKG holter a monitorovanie aktigrafie v jednom prístroji za účelom komplexnej analýzy kardiovaskulárneho rizika.
Technická špecifikácia

úložná kapacita až 51 hodín meraní EKG
a 600 meraní tlaku krvi
aktigrafia: 2-osi, +2g, vzorkovanie 10 Hz, citlivosť 0,01 g
pamäťová SD karta
rozmery 124 * 82 * 33,5 mm
hmotnosť (bez batérie) 250 g
oscilometrická metóda merania
rozsah merania tlaku krvi: 30 – 260 mmHg,
impulz: 40 – 200 bpm
presnosť + 3 mmHg alebo 2% nameranej hodnoty
2 ovládacie tlačidlá
vzorkovanie 600 Hz
kvalita záznamu 150 alebo 300 Hz
optické rozhranie cez USB
3 kanálové EKG (7 pacientskych káblov)
CE certifikát
Obsah balenia

1 x kombinovaná card(X)plore jednotka na meranie TK a EKG, 1 x pamäťová karta, 1 x púzdro, 1 x manžeta – štandardná veľkosť, 2 x súpravy vysokokapacitných batérií AA, 1 x optický kábel s USB rozhraním, 1 x pacientsky kábel, 1 x balenie jednorazových EKG elektród, 1 x CD s najnovším softvérom a užívateľskou dokumentáciou
Cenová ponuka na vyžiadanie.

Stačí nás kontaktovať!

info@itechmedical.sk

Scroll to Top